Komunikat Zarządu IKS Jeziorak Iława

Zarząd IKS Jeziorak Iława zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku o godzinie 18.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej.

Zgodnie ze Statutem Zarząd IKS Jeziorak Iława zwołuje na dzień 31 maja 2022 roku Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków IKS Jeziorak Iława. Zebranie rozpocznie się o godz. 18.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Niepodległości 11B w Iławie.

Przypominamy, że prawo głosu na zebraniu mają wszyscy członkowie klubu, którzy opłacili do dnia zebrania składki członkowskie.

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

IKS Jeziorak Iława

w dniu 31 maja 2022 r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Wybór sekretarza zebrania
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków
 6. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności zarządu za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
 8. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Głosowanie co do sprawozdań za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
 11. Głosowanie co do absolutorium dla zarządu za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
 12. Zgłaszanie kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
 13. Wybór metody głosowania (tajne czy jawne)
 14. Głosowanie co do wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
 15. Wnioski komisji uchwał i wniosków
 16. Ogłoszenie wyników wyborów
 17. Wystąpienie nowego prezesa
 18. Dyskusja
 19. Zakończenie obrad
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji