PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ITS JEZIORAK

W poniedziałek 7 czerwca o godzinie 17:30 w Hali Widowiskowo-Sportowej odbędzie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Aktualny zarząd podda się pod ocenę walnego zgromadzenia oraz zostaną przeprowadzone wybory do zarządu oraz komisji rewizyjnej na lata 2021-2025.

Informujemy, że na podstawie § 17 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Iławskiego Towarzystwa Sportowego Jeziorak, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 07.06.2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Wybór sekretarza
 5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków
 6. Wybór komisji skrutacyjnej
 7. Sprawozdanie za okres 05.06.2019 – 07.06.2021
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 05.06.2019 – 07.06.2021
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
 11. Głosowanie za udzieleniem zarządowi absolutorium
 12. Zgłaszanie kandydatów na funkcję prezesa ITS Jeziorak Iława oraz kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 13. Wybór metody głosowania (tajne czy jawne)
 14. Wnioski komisji uchwał i wniosków
 15. Głosowanie
 16. Ogłoszenie wyników wyborów
 17. Wystąpienie nowego prezesa
 18. Zmiana nazwy Stowarzyszenia na Iławski Klub Sportowy Jeziorak Iława
 19. Dyskusja
 20. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Władz Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 11 czerwca 2021 r.
 21. Zakończenie zebrania

Zgromadzenie odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Niepodległości 11B, godz. 17:30. W przypadku braku kworum, statutowy drugi termin to godzina 18:00.
Każdy członek klubu, który ukończył 16 lat oraz ma opłaconą składkę za rok 2021 ma prawo głosu. Ponadto każdy członek klubu, który ukończył 18 lat i spełnia wymieniony wcześniej warunek (tj. opłacenie składki) może kandydować do zarządu.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji