Rekrutacja: KOORDYNATOR DS. SZKOLENIA MŁODZIEŻY – Akademia Jezioraka Iława

Szukasz pracy i chcesz brać udział w ciekawych, innowacyjnych projektach związanych z funkcjonowaniem Akademii Piłkarskiej Jezioraka? Interesuje Cię, jak działa “od kuchni” największa szkoła piłkarska w regionie i chciałbyś wziąć aktywny udział w jej codziennym życiu? Nadarza Ci się idealna okazja, ponieważ poszukujemy osoby na stanowisko trenera – koordynatora do spraw szkolenia młodzieży Akademii Jezioraka Iława.

Zatrudnienie w renomowanej akademii piłkarskiej, możliwość rozwoju i awansu, zatrudnienie na pełen etat, opcja wdrażania własnych pomysłów i inicjatyw, praca w dynamicznym środowisku w otoczeniu najlepszych młodych zawodników oraz kadry trenerskiej w regionie – to tylko niektóre z benefitów, jakie czekają w Akademii Jezioraka Iława. Zastanawia Cię, w jaki sposób funkcjonuje ona na co dzień i chcesz wziąć aktywny udział w jej życiu? To oferta skierowana właśnie dla Ciebie!

– Cały czas chcemy się rozwijać zarówno jako akademia, ale także jako klub piłkarski. Przed nami wiele wymagających wyzwań sportowych, a w tym kontekście należy wymienić w pierwszej kolejności szkolenie młodzieży. Akademia Piłkarska to integralna część budowy naszych fundamentów, stąd decyzja o rekrutacji – wyjaśnia prezes zarządu Jezioraka Iława, Andrzej Sobiech.

Czego oczekujemy?

 • licencja trenera UEFA B
 • wykształcenia wyższego
 • kurs pedagogiczny
 • dyspozycyjności
 • zaangażowania
 • umiejętności zarządzania zespołem
 • dobrej organizacji pracy
 • wytrwałości w dążeniu do celu
 • wysokiej kultury osobistej

Zakres obowiązków:

 • organizowanie i nadzorowanie pracy trenerów
 • opracowywanie i wdrażanie systemu szkolenia
 • obsługa systemu PZPN Extranet
 • ujednolicenie systemu szkolenia
 • współpraca ze szkołami
 • prowadzenie naboru do grup młodzieżowych
 • współpraca z ICSTiR

Jak się zgłosić? Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem: sekretariat@jeziorakilawa.pl . Do maila należy załączyć CV oraz krótką notkę na swój temat. Termin przyjmowania aplikacji upływa 30 czerwca 2021 r.


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej: Iławskie Towarzystwo Sportowe Jeziorak z siedzibą w Iławie (14-200), przy ul. H. Sienkiewicza 1, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000110156 posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7441018257, REGON: 510283747
 2. Nasze dane kontaktowe to: Iławskie Towarzystwo Sportowe Jeziorak, ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  – Uprawnione organy publiczne,
  – Podmioty dostarczające korespondencję.
 7. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  – dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  – sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  – żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  – przenoszenia danych,
  – wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  – usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
  – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail.
 10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji