Wspieraj Jezioraka! Ulga podatkowa dla sponsorów sportu

Polski Ład wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Jednym z jego elementów jest nowa ulga podatkowa dla podmiotów wspierających sport.

Ulga sponsoringowa dotyczy podmiotów które będą wspierały sport i to zarówno podmiotów, które są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podmiotów które są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Finansowanie sportu może polegać przykładowo na wsparciu klubu sportowego w jego statutowej działalności, w szczególności na przekazaniu środków na zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, czy na finansowaniu stypendiów sportowych. Uldze podlegać będą również koszty poniesione na imprezę sportową niebędącą imprezą masową.

Łącznie w podatku dochodowym można będzie rozliczyć aż 150 % poniesionych kosztów na działalność sportową.

Zysk, jaki daje ulga, najłatwiej dostrzec na konkretnym przykładzie. Przyjmując, że przedsiębiorca, współpracujący z Jeziorakiem, w zamian za reklamę, przeznaczy na działalność klubu 20 tys. zł, to np.:

  • opłacając liniowy podatek PIT według 19% stawki w podatku dochodowym zyskuje 3 800 zł (19% x 20 tys. zł), z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów,
  • oraz dodatkowo 1900 zł (19% x 10 tys. zł), z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł,
    Łącznie przedsiębiorca obniża swój podatek o 5 700 zł.

Warto więc od 1 stycznia 2022 roku zwiększyć zaangażowanie w działalność sportową.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu – sekretariat@jeziorakilawa.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji